ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยกล้วย

ราคากระเป๋าทุกกลุ่ม ราคาใบละ 3,800 บาท

ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทอบ้านไร่ป่าคา
อ.ป่าซาง จังหวัดลำพูน
 
กลุ่มผ้าทอ อ.ภูซาง จังหวัดพะเยา กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านทุ่งกล้วย
หมู่ที่ 5 ต. ทุ่งกล้วย อ. ภูซาง จังหวัดพะเยา
 
กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านธาตุ
อ. ภูซาง จังหวัดพะเยา
 

กลุ่มผ้าทอ จังหวัดแพร่ 
กลุ่มทอผ้าไทลื้อ กลุ่มทอผ้าย้อมคราม กลุ่มทอผ้าไหม
บ้านโฮ่ง จังหวัดแพร่

 

กลุ่มผ้าทอ จังหวัดน่าน
กลุ่มทอผ้าลายน้ำไหลไทลื้อ บ้านหล่ายทุ่ง
ต.ปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

 

กลุ่มแพวผ้าฝ้าย
อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

กลุ่มผ้าทอ จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มทอผ้าบ้านลานกระดี่ ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ. กำแพงเพชร กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ หมู่ 19 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร และ กลุ่มทอผ้าหนองจอก หมู่ 9 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร