ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5324-1255,0-5385-1478 ถึง 0-5385-1486 Fax : 053-241983