กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยกล้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าใยกล้วย

 

1) กลุ่มผ้าทอบ้านไร่ป่าคา อ.ป่าซาง จังหวัดลำพูน

2) กลุ่มผ้าทอ อ.ภูซาง จังหวัดพะเยา ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 กลุ่ม

2.1 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านทุ่งกล้วย  หมู่ที่ 5  ต. ทุ่งกล้วย อ. ภูซาง  จังหวัดพะเยา
2.2 กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านธาตุ อ. ภูซาง  จังหวัดพะเยา

 

3) กลุ่มผ้าทอ จังหวัดแพร่ ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 กลุ่ม

3.1  กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านถิ่น จังหวัดแพร่
3.2 กลุ่มทอผ้าย้อมคราม บ้านโฮ่ง จังหวัดแพร่
3.3 กลุ่มฝ้ายแกมไหม บ้านต้นห้า ป่าแดด จังหวัดแพร่

 

4) กลุ่มผ้าทอ จังหวัดน่าน ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 กลุ่ม

4.1 กลุ่มทอผ้าลายน้ำไหลไทลื้อ บ่านหล่ายทุ่ง ต.ปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
4.2 กลุ่มแพวผ้าฝ้าย อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

5) กลุ่มผ้าทอ จังหวัดกำแพงเพชร ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 กลุ่ม

5.1 กลุ่มทอผ้าบ้านลานกระดี่ ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ. กำแพงเพชร  
5.2 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง ย้อมสีธรรมชาติ หมู่ 19  ต.คลองน้ำไหล อ. คลองลาน จ.กำแพงเพชร
5.3 กลุ่มทอผ้าหนองจอก หมู่ 9   ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร