กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยกล้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าใยกล้วย

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าใยกล้วยภาคเหนือตอนบน

1) กลุ่มผ้าทอบ้านไร่ป่าคา อ.ป่าซาง จังหวัดลำพูน

2) กลุ่มผ้าทอ อ.ภูซาง จังหวัดพะเยา ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 กลุ่ม

2.1 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านทุ่งกล้วย  หมู่ที่ 5  ต. ทุ่งกล้วย อ. ภูซาง  จังหวัดพะเยา 
2.2 กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านธาตุ อ. ภูซาง  จังหวัดพะเยา

3) กลุ่มผ้าทอ จังหวัดแพร่ ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 กลุ่ม

3.1 กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านโฮ่ง จังหวัดแพร่                     
3.2 กลุ่มทอผ้าย้อมคราม บ้านโฮ่ง จังหวัดแพร่                
3.3 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโฮ่ง จังหวัดแพร่

4) กลุ่มผ้าทอ จังหวัดน่าน ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 กลุ่ม

4.1 กลุ่มทอผ้าลายน้ำไหลไทลื้อ บ้านหล่ายทุ่ง ต.ปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
4.2 กลุ่มแพวผ้าฝ้าย อำเภอปัว จังหวัดน่าน

5) กลุ่มผ้าทอ จังหวัดกำแพงเพชร ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 กลุ่ม

5.1 กลุ่มทอผ้าบ้านลานกระดี่ ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ. กำแพงเพชร
5.2 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ หมู่ 19 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
5.3 กลุ่มทอผ้าหนองจอก หมู่ 9 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
5.4 กลุ่มเยาวชน หมู่ 19  ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าใยกล้วยภาคเหนือตอนล่าง

1. กลุ่มผ้าทอจังหวัดพิษณุโลก จำนวน   3 กลุ่ม

1.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านม่วงหอม หมู่ที่ 5 บ้านม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
1.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวันทาผ้าขิตหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองเตย หมู่ที่ 6 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
1.3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (เป็นแหล่งปลูกกล้วย และทางกลุ่มวิสาหกิจขอเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อเป็นแหล่งผลิตเส้นใยกล้วย ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอ)

2. กลุ่มผ้าทอจังหวัดพิจิตร จำนวน  2 กลุ่ม

2.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยแก้ว 199 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
2.2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไทดำและหัตถประดิษฐ์ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

3. กลุ่มผ้าทอจังหวัดสุโขทัย จำนวน  1 กลุ่ม

3.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านย้อมดิน บ้านวังหาด อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย